Vinnare av Guldpillret 2019

Publicerad 2020-02-17

Region Kalmar län vinner det tionde Guldpillret

För tionde året i rad delar idag Läkemedelsförsäkringen, i samarbete med Dagens Medicin, ut Guldpillret. Årets vinnare är Norrlidens Hälsocentral i Region Kalmar län och deras projekt ”Sömnmedel och hur vi blev av med dem – nästan”. Priset, ett utbildningsstipendium till ett värde av 50 000 kronor samt ett hederspris, delas ut idag på Läkemedelsmarknadsdagen.

– Vi är väldigt glada över intresset och engagemanget, runt om i Sverige, kring arbetet med att utveckla en bättre och säkrare läkemedelsanvändning. Årets pristagare har på ett föredömligt sätt engagerat sig i sina patienters hälsa genom att våga utmana invanda behandlingsmönster och arbeta över professionsgränserna. Förskrivningen av sömnmedel har minskat markant, patienterna har fått hjälp med att hitta andra vägar till en god sömn och därmed sluppit risk för eventuellt beroende och biverkningar, säger Robert Ström, vd för Läkemedelsförsäkringen och juryns ordförande.

För två år sedan utmärkte sig Norrlidens Hälsocentral med att ha Kalmar läns högsta sömnmedelsförskrivning. Ett förbättringsarbete initierades med syfte att minska förskrivningen av sömnmedel och erbjuda patienterna andra behandlingsalternativ för att uppnå en god sömn. Hela personalgruppen arbetade tillsammans under processen för att skapa förtroende hos patienterna och för att motivera målet. Sömnmedelsförskrivningen har inte bara minskat från initialt 42 till aktuellt 12 individer per 1000 listade utan också resulterat i en minskad arbetsbelastning för de vårdanställda.

Juryns motivering lyder: ”För ett engagerat teamarbete som kan inspirera fler, har årets vinnare tagit itu med ett allvarligt hälsoproblem med den kraft som bara uppstår på vårdgolvet. Genom att ta spjärn mot förskrivningsstatistik och göra upp med gamla vanor, får de drabbade fler och bättre alternativ till sömnmedel och därmed mätbart bättre läkemedelsanvändning. Ett beundransvärt initiativ som gett hållbar förändring för både personal och patienter.”

Syftet med Guldpillret är att uppmuntra anställda inom sjukvården, apotekssektorn och forskarvärlden att identifiera nya arbetssätt och metoder inom hälso- och sjukvården för att uppnå en säkrare läkemedelsanvändning och därmed en bättre hälsa hos patienterna.

I juryn för Guldpillret ingår förutom Robert Ström, VD för Läkemedelsförsäkringen och Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin och Apoteksmarknaden, följande personer:

  • Lars L Gustafsson, professor i klinisk farmakologi, Karolinska institutet
  • Mikael Hoffmann, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor
  • Lotta Håkansson, förbundsordförande för Reumatikerförbundet
  • Märit Johansson, ordförande i Apotekarsocieteten
  • Thomas Lönngren, konsult och tidigare chef för EU:s läkemedelsmyndighet European Medicines Agency
  • Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet

 

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Robert Ström, VD Läkemedelsförsäkringen, tel: 070 296 1620, e-post: robert.strom@lakemedelsforsakringen.se

Pristagarna: Katarina Jervelind, Verksamhetschef, tel: 0480-819 88, e-post: katarina.jervelind@regionkalmar.se

Ladda hem pressmeddelandet här: Vinnare av Guldpillret 2019 (PDF)

Pandemrix och narkolepsi, uppdatering 14

Publicerad 2019-06-27

Pandemrix och narkolepsi, uppdatering 14

Nominering till Guldpillret 2019 – 50 000 kronor till vinnaren

Publicerad 2019-04-24

I år är det tioårsjubileum för Guldpillret, ett pris som Läkemedelsförsäkringen tillsammans med Dagens Medicin och Apoteksmarknaden står bakom. Nomineringen är nu öppen och personer från alla yrkesgrupper inom sjukvården och apotekssektorn är välkomna att nominera. Förra året vann Region Västmanland för deras framgångsrika arbete med att minska vårdorsakat läkemedelsberoende.

– Jag vill uppmana alla att nominera till Guldpillret 2019, säger Robert Ström, VD för Läkemedelsförsäkringen och juryns ordförande. Det sker så många bra och viktiga initiativ med syfte att bidra till en säkrare läkemedelsanvändning. Guldpillret bidrar till att sprida viktig kunskap och inspirera alla som är verksamma inom hälso- och sjukvården, säger Robert Ström

Exempel på initiativ som kan belönas:

  • Utveckling av nya arbetssätt och metoder som ökar kvaliteten och säkerheten i läkemedelsanvändningen
  • Utveckling av tjänster och teknik som ökar kunskapen om läkemedel hos personal och patienter och minskar risken för felaktig läkemedelsanvändning
  • Forskning som bidrar till en förbättrad användning av läkemedel, genom ökad förståelse för läkemedelsmekanismer och verkan i människokroppen

Nomineringstiden avslutas den 3 september 2019. Personer från samtliga yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, forskarvärlden och apotekssektorn kan få priset. De kan belönas för sina insatser och initiativ inom alla typer av verksamheter – klinisk verksamhet, men även andra områden relaterade till läkemedelssäkerhet som till exempel myndigheter och forskningsinstitutioner.

Guldpillret 2019 delas ut på ett seminarium i höst som arrangeras av Dagens Medicin Agenda. Vinnaren får ett utbildningsstipendium på 50 000 kronor och ett hederspris. Pristagarna utses av en kunnig jury bestående av företrädare för sjukvård, farmakologi, forskning och patientintressen. Nomineringen sker via ett webbformulär på dagensmedicin.se/guldpillret2019

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:
Robert Ström, VD för Läkemedelsförsäkringen
Tel: 070-296 16 20, E-post: robert.strom@lakemedelsforsakringen.se

Nominering till Guldpillret 2019 (pdf) »

Viktigt meddelande om preskription – pandemivaccinationen 2009-2010

Publicerad 2019-01-31

Viktigt meddelande om preskription – pandemivaccinationen 2009-2010

Vinnare av Guldpillret 2018

Publicerad 2018-12-10

Pressmeddelande – Vinnare av Guldpillret 2018 (PDF)