Skadeanmälan

Den som vill få sin sak prövad av Läkemedelsförsäkringen måste skriftligen anmäla skadan.

Skriftlig skadeanmälan kan ge ersättning. En läkemedelsskada anmäler man genom att fylla i en särskild skadeanmälningsblankett som du kan ladda ner. Du kan också hitta blanketten på apotek och/eller vårdmottagningar. Ladda ner och fyll i önskad blankett nedan.

Att tänka på när du anmäler en skada

Hur allvarlig är din skada? Enligt försäkringens åtagande lämnas inte ersättning om besvären varar mindre än 30 dagar, dvs en månad.
Bestämmelsen om 30 dagar gäller också skador av vaccinering. Biverkningar som till exempel feber, trötthet eller smärta i armen efter vaccinering, och som går över efter några dagar, ersätts alltså inte. Generellt gäller även att biverkningen inte ska ha kunnat förutses.

Vi avråder ingen att anmäla, men det kan vara bra att avvakta tills man vet lite mer om skadans omfattning.
Det vanligaste sättet att anmäla på är digitalt, via vår hemsida. Men det går också bra att fylla i en anmälan på papper om man hellre vill det. Anmälan för utskrift hittar du här »

Om du har problem med att skriva ut eller inte har tillgång till skrivare, kan vi i vissa fall också skicka blanketter till dig. I sådant fall kan du maila på info@lakemedelsforsakringen.se eller ringa på 08-462 37 00, så hjälper vi dig.

Var noga med uppgifterna i anmälan, men fastna inte i detaljer. Det är viktigare att anmälan kommer in till oss än att alla uppgifter finns med. Man kan alltid komplettera sin anmälan i efterhand.

Så snart vi har registrerat din anmälan kommer vi att be om en fullmakt för att kunna ta del av de handlingar som behövs för att kunna bedöma ditt ärende.

Företräder du någon som fått en skada? I så fall behöver det anges och så småningom kommer vi att be om en särskild fullmakt för detta.

Mer information hittar du under fliken Om du skadats »

Blanketter skadeanmälan

Skadeanmälan skall sedan sändas till:

SLF (Svenska Läkemedelsförsäkringen AB)
Box 176 08
118 92 Stockholm
Telefon: 08-462 37 00

Vill du veta mer?
Läs mer under frågor och svar eller kontakta oss.

Nyheter

Vem vinner Guldpillret 2024?

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning I 15 år har Guldpillret funnits för att belöna och uppmärksamma insatser för att förbättra läkemedelssäkerheten. Den 13 mars öppnar årets nominering. Alla som arbetar i sjukvården, på apotek, hos...

läs mer