Försäkringsskydd vid covid-19-vaccinationer

Försäkrings-
skydd vid covid-19 vaccinationer

covid-19-vaccinationer

Covid-19-vacciner från Pfizer, AstraZeneca och Novavax omfattas av Läkemedelsförsäkringen. Moderna har inte tecknat försäkring av Läkemedelsförsäkringen, men eventuella skador ersätts istället av staten via Kammarkollegiet enligt samma villkor som i Läkemedelsförsäkringen.

Skadeanmälningar gällande Modernas covid-19-vaccin skall ändå göras till Läkemedelsförsäkringen, vi förmedlar sedan skadeanmälan till Kammarkollegiet.

Skadeanmälningar gällande Modernas vaccin som anmälts till Läkemedelsförsäkringen före 2021-12-01 regleras dock av oss. Försäkringsskyddet innebär att alla som vaccinerats mot covid-19 i Sverige har möjlighet att göra skadeanmälan hos Läkemedelsförsäkringen om de anser sig ha fått en skada av något av vaccinen.

Tidsintervaller mellan vaccinationsdoser eller tabletter i behandling av t.ex. influensa eller en infektion, påverkar inte rätten till ersättning från Läkemedelsförsäkringen. Rätt dosintervall bör dock alltid följas för bästa effekt av behandlingen. Inte heller en kombination av olika covid-19-vacciner påverkar rätten till ersättning.

All information om skadeanmälan hittar du här »

Mer information om de olika vacciner som ges mot covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens hemsida här »

Det cirkulerar många missuppfattningar, myter och desinformation om vaccinerna. Tyvärr medför det en onödig risk för missförstånd och oro hos många. Läkemedelsverket har tagit fram information för att förklara och bemöta olika påståenden. Du hittar informationen här » 

Kan jag själv avgöra om jag vill vaccinera mig mot covid-19?

Ja, alla vaccinationer är frivilliga i Sverige. Om du erbjuds vaccination av covid-19 får du själv bestämma om du vill vaccinera dig.

Hur gör jag om jag fått en biverkan efter vaccinationen?

Hur allvarlig är din skada? Enligt försäkringens åtagande lämnas inte ersättning om besvären varar mindre än 30 dagar. Får du feber eller ont i armen efter vaccineringen, och det går över efter några dagar, ersätts detta alltså inte. Om din skada varat längre än 30 dagar kan anmälan prövas enligt försäkringens övriga villkor. Information om skadeanmälan finns här »

Vilka skador ersätts av försäkringen?

Enligt försäkringens åtagande lämnas inte ersättning om besvären varar mindre än 30 dagar, dvs en månad. Biverkningar som till exempel feber, trötthet eller smärta i armen efter vaccinering, och som går över efter några dagar, ersätts alltså inte. Om din skada varat längre än 30 dagar kan anmälan prövas enligt försäkringens övriga villkor. Varje skadeanmälan till oss tas på mycket stort allvar och det görs alltid en omfattande individuell prövning i varje fall.

Hur bestäms ersättningen?

I varje enskilt fall görs alltid en omfattande individuell prövning. Utgångspunkten är att skadan, med övervägande sannolikhet, ska vara orsakad av vaccinet. Ersättningen beräknas sedan individuellt och följer svensk skadeståndsrätt för personskada. Hur stor ersättningen blir beror helt på vilka konsekvenser skadan medfört.

Hur gör man om man vill anmäla en skada?

Det vanligaste sättet att anmäla på är digitalt, via vår hemsida. Men det går också bra att fylla i en anmälan på papper om man hellre vill det. Du hittar all information om skadeanmälan här »

Vad gäller för personer under 65 som fått eller får AstraZenecas vaccin?

Folkhälsomyndigheten har avgränsat vaccinationerna med AstraZenecas covidvaccin till personer 65 år eller äldre. Läkemedelsförsäkringen gäller dock även om vaccinet ges till personer som är över 18 år, men som inte fyllt 65 år. Läkemedelsverket har godkänt AstraZenecas vaccin för personer 18 år eller äldre och vi följer alltid Läkemedelsverkets beslut.

Gäller försäkringen om man kombinerar de olika vaccinerna?

Ja, försäkringen gäller om man tar ett vaccin för dos 1 och ett annat för dos 2. Alla vacciner som används i Sverige omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Förlorar jag rätten till ersättning från Läkemedelsförsäkringen om intervallet mellan doserna är annat än det rekommenderade?

Nej, rätten till ersättning påverkas inte av intervallet mellan doserna.

Nyheter

Vem vinner Guldpillret 2024?

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning I 15 år har Guldpillret funnits för att belöna och uppmärksamma insatser för att förbättra läkemedelssäkerheten. Den 13 mars öppnar årets nominering. Alla som arbetar i sjukvården, på apotek, hos...

läs mer