Läkemedels-försäkringens statistik till och med 2022

Läkemedelsförsäkringen har funnits sedan 1978. Antalet anmälningar har ökat från några hundra under de första åren till närmare 2.700 st rekordåret 2021. Under de senaste åren har antalet anmälningar legat runt 500 till 1.000 st. Utvecklingen de senaste tio åren visas i diagrammen nedan.

Antal anmälningar till försäkringen 2014 till och med 2023

De skador som anmälts utreds av medicinsk och juridisk expertis. Ungefär en fjärdedel av de anmälda skadorna brukar bedömas som ersättningsbara. Under 2023 anmäldes 1 129 skador (2022 2.695 skador).

Det tar i snitt fyra till fem månader innan den sökande får veta om han/hon är berättigad till ersättning från försäkringen. Vissa skador är mer komplicerade och kan dra ut på tiden. Det är främst två anledningar till att skador avböjs, dessa är:

  • utredningen bedömer att det saknas övervägande sannolikhet att läkemedlet orsakat skadan
  • patientens grundsjukdom bedöms vara svårare än den skada läkemedlet orsakat

Procentuell fördelning av ersättningsbelopp inom olika terapiområden 2014 till och med 2023

Procentuell fördelning av antal anmälda skador inom olika terapiområden 2014 till och med 2023

Nyheter

Vem vinner Guldpillret 2024?

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning I 15 år har Guldpillret funnits för att belöna och uppmärksamma insatser för att förbättra läkemedelssäkerheten. Den 13 mars öppnar årets nominering. Alla som arbetar i sjukvården, på apotek, hos...

läs mer

Läkemedelsskador med licensprodukter – möjligt problem

De flesta företag som tar in licensläkemedel i Sverige har tecknat Läkemedelsförsäkringen, men inte alla. Licensläkemedel är oftast inte föremål för en offentlig upphandlingsprocess och leverantörerna är därför inte, på samma sätt som vanliga läkemedelsleverantörer,...

läs mer