Läkemedels-försäkringens statistik till och med 2022

Läkemedelsförsäkringen har funnits sedan 1978. Antalet anmälningar har ökat från några hundra under de första åren till närmare 2.700 st rekordåret 2021. Under de senaste åren har antalet anmälningar legat runt 500 till 1.000 st. Utvecklingen de senaste tio åren visas i diagrammen nedan.

Antal anmälningar till försäkringen 2013 till och med 2022

De skador som anmälts utreds av medicinsk och juridisk expertis. Ungefär en fjärdedel av de anmälda skadorna brukar bedömas som ersättningsbara. Under 2022 anmäldes 2.696 skador (2021 2.691 skador).

Det tar i snitt fyra till fem månader innan den sökande får veta om han/hon är berättigad till ersättning från försäkringen. Vissa skador är mer komplicerade och kan dra ut på tiden. Det är främst två anledningar till att skador avböjs, dessa är:

  • utredningen bedömer att det saknas övervägande sannolikhet att läkemedlet orsakat skadan
  • patientens grundsjukdom bedöms vara svårare än den skada läkemedlet orsakat

Procentuell fördelning av ersättningsbelopp inom olika terapiområden 2013 till och med 2022

Procentuell fördelning av antal anmälda skador inom olika terapiområden 2013 till och med 2022

Nyheter

Nominera till Guldpillret 2023

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning Läkemedelsskador orsakar onödiga kostnader, kräver vårdresurser och kan innebära stort lidande för de patienter som drabbas. Felaktig användning av läkemedel är ett stort och angeläget...

läs mer

Genomic Medicine Sweden Barncancer vinner Guldpillret 2022

För trettonde året i rad delar idag Läkemedelsförsäkringen, i samarbete med Dagens Medicin, ut Guldpillret. Tack vare årets vinnare, projektet Genomic Medicine Sweden Barncancer, kan svenska barn som insjuknar i cancer erbjudas analys av alla gener, så kallad...

läs mer