Nyheter från Läkemedelsförsäkringen

Nyheter från Läkemedels-försäkringen

 

Ny information på andra språk

Den inledande informationen om försäkringen på de vanligaste invandrarspråken har aktualiserats och nya blanketter för skadeanmälan finns under respektive språk.

läs mer

Se upp med olaglig läkemedelshandel

Olaglig handel med läkemedel blir ett allt större problem även i Sverige. Årets första nummer av tidskriften Pharma Industry innehåller en artikel i ämnet.

läs mer