Nyheter från Läkemedelsförsäkringen

Nyheter från Läkemedels-försäkringen

 

Nyheter

Pandemrix och narkolepsi – uppdatering 10

En ny finsk studie som innehåller information om hur länge risken för narkolepsi kvarstår efter vaccination med Pandemrix har publicerats. Vi är nu mitt i en överklagningsprocess där vi väntar på narkolepsiföreningens argumentation beträffande 8-månadersgränsen. När...

läs mer

Information om Pandemrix och narkolepsi – uppdatering 9

Pandemrix och narkolepsi – uppdatering 9 Socialdepartementet offentliggör idag ett förslag hur staten ska ta det yttersta ansvaret för att de barn och ungdomar som drabbats av narkolepsi efter vaccinering med Pandemrix ska få ersättning även efter det att den...

läs mer