Nyheter från Läkemedelsförsäkringen

Nyheter från Läkemedels-försäkringen

 

Nyheter

Pandemrix och narkolepsi – uppdatering 10

En ny finsk studie som innehåller information om hur länge risken för narkolepsi kvarstår efter vaccination med Pandemrix har publicerats. Vi är nu mitt i en överklagningsprocess där vi väntar på narkolepsiföreningens argumentation beträffande 8-månadersgränsen. När...

läs mer