Ny organisation från 1 januari 2009

Medlemsbolagen i Läkemedelsförsäkringsföreningen har vid ordinarie årsstämma och extra årsstämma under 2008 fattat beslut om att avveckla föreningen. Medlemsbolagen övergår istället till att bli aktieägare i LFF Service AB som övertar ansvaret att administrera och försäkra det kollektiva Åtagande att utge ersättning för läkemedelsskada. Förändringen är en ren organisationsändring och förändrar inte läkemedelsförsäkringen som hanteras av Försäkringsbolaget Zürich. 

Nyheter

Nominera till Guldpillret 2023

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning Läkemedelsskador orsakar onödiga kostnader, kräver vårdresurser och kan innebära stort lidande för de patienter som drabbas. Felaktig användning av läkemedel är ett stort och angeläget...

läs mer

Genomic Medicine Sweden Barncancer vinner Guldpillret 2022

För trettonde året i rad delar idag Läkemedelsförsäkringen, i samarbete med Dagens Medicin, ut Guldpillret. Tack vare årets vinnare, projektet Genomic Medicine Sweden Barncancer, kan svenska barn som insjuknar i cancer erbjudas analys av alla gener, så kallad...

läs mer