Pandemrix och narkolepsi, uppdatering

Läkemedelsverket har kommenterat den finska utredningen om Pandemrix och narkolepsi:
Då de svenska och europeiska utredningarna fortfarande pågår och förväntas ge ytterligare värdefull information så kommer Läkemedelsförsäkringen som tidigare meddelats att avvakta innan anmälda ärenden skickas till medicinsk rådgivare för bedömning. Vi följer fortlöpande händelseutvecklingen och kommer att behandla ärendena så snart vi bedömer att det vetenskapliga underlaget är stabilt.
För allmänna frågor om Läkemedelsförsäkringens handläggning, kontakta skadechef Anders Hultman eller VD Anders Öhlén. För specifika frågor i ett visst ärende, kontakta den skadereglerare som angetts i det brev där vi bekräftat att skadeanmälan mottagits.
Kontaktuppgifter:
anders.hultman@lakemedelsforsakringen.se , telefon 08-462 37 00
anders.ohlen@lakemedelsforsakringen.se , telefon 08-462 37 00

Nyheter

Almedalsveckan 2024 – seminarium om säkrad läkemedelstillgång

Foto: Pax Engström Nyström Under årets Almedalsvecka anordnade Läkemedelsförsäkringen tillsammans med Dagens Medicin ett seminarium på temat - Har vi rätt recept för att säkra läkemedelstillgången? I panelen deltog Robert Ström, vd Läkemedelsförsäkringen, Rachel De...

läs mer