Ersättning vaccinskador

Under de senaste tio åren har 706 vaccinskador anmälts till Läkemedelsförsäkringen. Av de anmälda skadorna är 644 färdigutredda och 62 fortfarande under utredning. 502 av de hittills utredda anmälningarna har lett till att patienten får ersättning för sin skada.

Totalt har försäkringen avsatt närmare 27,5 miljoner kronor för ersättning till dessa patienter. En del av beloppet har betalts ut och en del har reserverats för framtida utbetalningar. Försäkringen ger t ex den som fått nedsatt arbetsförmåga en årlig ersättning, en slags livränta.

Flest skador anmäldes under åren 2000, 2001 och 2002. Det var den så kallade kikhostestudien på Västkusten med ett nytt kikhostevaccin, som orsakade över 550 anmälningar under de åren. Patienterna fick små, kliande bulor på armen av vaccinet. Skadorna bedömdes som relativt lindriga, varför det totala ersättningsbeloppet stannade vid 6,9 miljoner kronor.

De högsta enskilda ersättningarna för vaccinskada har beviljats till patienter som råkat ut för skador i samband med vaccin mot lunginflammation (pneumokockinfektion), influensa och hepatit.

Den främsta orsaken till att patienter som gjort skadeanmälan inte fått ersättning är att skadan inte bedömts vara med övervägande sannolikhet orsakad av vaccinet. Andra orsaker till att patienter fått avslag är att skadan orsakat mindre än tre månaders sjukskrivning, eller att patienten valt att vaccineras trots uttalad risk. Det kan gälla t ex om patienten har bestämt sig för att åka till ett land dit det krävs särskild vaccinering för att man ska få resa. 
 

Nyheter

Vem vinner Guldpillret 2024?

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning I 15 år har Guldpillret funnits för att belöna och uppmärksamma insatser för att förbättra läkemedelssäkerheten. Den 13 mars öppnar årets nominering. Alla som arbetar i sjukvården, på apotek, hos...

läs mer