Vinnare av Guldpillret 2013

För fjärde året i rad korar idag Läkemedelsförsäkringen i samarbete med Dagens Medicin och Dagens Apotek vinnaren av Guldpillret. Årets vinnare är Skånes Onkologiska Klinik, Skånes Universitetssjukhus Lund för deras forskning kring hur tumörmarkören AIB1 påverkar prognos och behandlingssvar på en viss läkemedelsbehandling vid behandling av bröstcancer. Förutom äran tilldelas vinnaren ett utbildningsstipendium på 50 000 kronor och ett hederspris under den årliga Apoteksdagen. Totalt mottogs 14 nomineringar och i år var det en ovanligt stor bredd på de nominerade bidragen.

Årets pristagare har presenterat mycket intressant forskning som ger förutsättningar att skräddarsy bröstcancerbehandling så att bara de som har nytta av behandlingen får den medan de som inte har någon nytta av behandlingen slipper. På detta sätt kan onödig behandling undvikas och antalet läkemedelsskador minska vilket även innebär insparade kostnader för samhället, säger Anders Öhlén, vd för Läkemedelsförsäkringen och juryns ordförande.

Juryns motivering lyder ”Pristagarnas forskning har gjort det möjligt att med biomarkörer identifiera vilka patienter med bröstcancer som har störst nytta av en viss läkemedelsbehandling. Denna nya kunskap skapar förutsättningar för skräddarsydd bröstcancerbehandling. Patienter utan nytta av behandlingen väljs bort och slipper onödig behandling med risk för biverkningar och läkemedelsskador.”

Syftet med Guldpillret är att identifiera nya arbetssätt och metoder inom hälso- och sjukvården för att uppnå en säkrare läkemedelsanvändning och därmed en bättre hälsa hos patienterna. Utmärkelsen ska stimulera anställda inom sjukvården, apotekssektorn och forskarvärlden att hitta lösningar för bättre läkemedelsanvändning och färre läkemedelsskador. Förra årets vinnare var Nätverket äldre och läkemedel, som drivs av läkemedelsenheten Landstinget i Uppsala län, för deras Phase-20, ett instrument för skattning av möjliga läkemedelsrelaterade symtom hos äldre.
I juryn för Guldpillret ingår förutom Anders Öhlén, VD för Läkemedelsförsäkringen och Mikael Nestius, chefredaktör Dagens Medicin/Dagens Apotek följande personer:

  • Ylva Böttiger, ordförande i Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor
  • Thomas Lönngren, tidigare executive director European Medicines Agency, EMA
  • Eva Sjökvist-Saers, ordförande i Apotekarsocieteten
  • Inger Ros, ordförande i Hjärt-/Lungsjukas riksförbund
  • Anders Rane, professor i klinisk farmakologi, Karolinska institutet
  • Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Vinnarna: Sara Alkner, med dr, Skånes onkologiska klinik, Skånes Universitetssjukhus Lund, Tel: 073-600 2927, E-post: sara.alkner@med.lu.se
Anders Öhlén, VD för Läkemedelsförsäkringen, Tel: 070-200 1620, E-post: anders.ohlen@lakemedelsforsakringen.se

LÄKEMEDELSFÖRSÄKRINGEN är den mest förmånliga försäkringen för den som skadats av läkemedel. Den svenska Läkemedelsförsäkringen bildades den 1 juli 1978 genom en frivillig överenskommelse mellan läkemedelsföretagen i Sverige. Försäkringen verkar för att personer som drabbats av en läkemedelsskada ska få ekonomisk ersättning och omfattar alla som fått läkemedel inom svensk sjukvård, deltagit vid kliniska prövningar eller köpt läkemedel som sålts av apotek i Sverige eller av butik med tillstånd att sälja receptfria läkemedel från läkemedelsföretag som är anslutna till Försäkringen. Jämfört med produktansvarslagen ger LFF ett utökat skydd och patienter som skadats kan på ett enkelt sätt få kompensation utan att behöva gå via domstol och utan att behöva bevisa att läkemedlet som orsakat skadan varit behäftat med fel. Bakom försäkringen står läkemedelsföretag, statlig forskning, apotek, distributionsföretag och företag som utvecklar läkemedel.

Nyheter

Nominera till Guldpillret 2023

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning Läkemedelsskador orsakar onödiga kostnader, kräver vårdresurser och kan innebära stort lidande för de patienter som drabbas. Felaktig användning av läkemedel är ett stort och angeläget...

läs mer

Genomic Medicine Sweden Barncancer vinner Guldpillret 2022

För trettonde året i rad delar idag Läkemedelsförsäkringen, i samarbete med Dagens Medicin, ut Guldpillret. Tack vare årets vinnare, projektet Genomic Medicine Sweden Barncancer, kan svenska barn som insjuknar i cancer erbjudas analys av alla gener, så kallad...

läs mer