VD Anders Öhlén kommenterar fallet Gulli Johansson.

Fallet med Gulli Johansson, som fick svåra biverkningar av en epilepsimedicin och nu erbjudits drygt en halv miljon kronor från Läkemedelsförsäkringen, har uppmärksammats i media. De anhöriga anser att ersättningen är för låg. Läkemedelsförsäkringens VD Anders Öhlén kommenterar.
?Debatten i media har handlat mycket om hur mycket 11 förlorade år är värt. Familjen har erbjudits rätt belopp enligt försäkringsvillkoren, men jag har respekt för åsikten att reglerna borde vara annorlunda och att svenska skadestånd borde ligga högre. Att ändra skadeståndsnivåerna är dock en komplex fråga med implikationer för såväl andra personskadeförsäkringar som för regleringen av skadestånd i stort. Om ersättningsreglerna ändras framgent så kommer vi förstås att anpassa oss till det nya regelverket.
Det är oerhört angeläget att hälso- och sjukvården arbetar systematiskt med läkemedelssäkerhet så att ingen patient riskerar att drabbas så som Gulli Johansson. Detta fall är speciellt då myndigheternas utredning inte kunnat peka på specifika fel gjorda av enskilda personer inom vården. Även om det rörde sig om följderna av ett systemfel snarare än en traditionell läkemedelsskada så tog Läkemedelsförsäkringen hand om skadan för att säkerställa att patienten inte riskerade att hamna mellan stolarna.
I maj 2010 instiftade Läkemedelsförsäkringen tillsammans med Dagens Medicin priset Guldpillret som syftar just till att belöna initiativ som främjar säker läkemedelsanvändning och minskar antalet läkemedelsskador.?

Nyheter

Vem vinner Guldpillret 2024?

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning I 15 år har Guldpillret funnits för att belöna och uppmärksamma insatser för att förbättra läkemedelssäkerheten. Den 13 mars öppnar årets nominering. Alla som arbetar i sjukvården, på apotek, hos...

läs mer

Läkemedelsskador med licensprodukter – möjligt problem

De flesta företag som tar in licensläkemedel i Sverige har tecknat Läkemedelsförsäkringen, men inte alla. Licensläkemedel är oftast inte föremål för en offentlig upphandlingsprocess och leverantörerna är därför inte, på samma sätt som vanliga läkemedelsleverantörer,...

läs mer