Pandemrix och Narkolepsi – uppdatering 8

Med anledning av den medierapportering som varit den senaste tiden angående avslag på grund av sena symptom efter vaccination med Pandemrix så vill vi ge följande information och tillrättalägganden:

  • En felaktig uppgift spreds via TT den 25/10 att Läkemedelsförsäkringen går efter när man första gången söker läkare när vi försöker fastställa tid från vaccination till sjukdom. Detta stämmer inte, vi försöker utifrån tillgängliga handlingar fastställa när de första symptomen kom.
  • Den så kallade åttamånadersgränsen för när de första symptomen konstaterades är den gemensamma riktlinje som de medicinska rådgivare som arbetar med narkolepsibedömningar har kommit fram till som gräns för när det är övervägande sannolikt att narkolepsin orsakats av Pandemrix. Denna riktlinje har man kommit fram till efter att ha analyserat tillgängliga data och diskuterat inom gruppen.
  • Att det finns ett övervägande sannolikt samband krävs enligt försäkringsvillkoren för att en skada ska kunna godkännas. Detta innebär i sig inte att det är uteslutet att fall orsakade av Pandemrix skulle kunna inträffa efter 8 månader, men insjuknanden som inträffar efter 8 månader är inte enligt försäkringens villkor med övervägande sannolikhet orsakade av Pandemrix.
  • Den som fått avslag på sin anmälan till oss kan få sin sak prövad i Läkemedelsskadenämnden, och om man är missnöjd även med nämndens beslut så kan man gå vidare till allmän domstol.

Läkemedelsskadenämnden är en oberoende instans sammansatt av medicinskt sakkunniga, lekmän och jurister. Nämnden består av sju ledamöter och lika många suppleanter. Nämndens ordförande och en majoritet av ledamöterna utses av regeringen som även fastställer nämndens arbetsordning.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Anders Öhlén, VD Läkemedelsförsäkringen, telefon: 070-200 1620, e-post: anders.ohlen@lakemedelsforsakringen.se

Anders Hultman, Skadechef Läkemedelsförsäkringen, telefon: 070-252 30 44, e-post: anders.hultman@lakemedelsforsakringen.se

LÄKEMEDELSFÖRSÄKRINGEN är den mest förmånliga försäkringen för den som skadats av läkemedel. Den svenska Läkemedelsförsäkringen bildades den 1 juli 1978 genom en frivillig överenskommelse mellan läkemedelsföretagen i Sverige. Försäkringen verkar för att personer som drabbats av en läkemedelsskada ska få ekonomisk ersättning och omfattar alla som fått läkemedel inom svensk sjukvård, deltagit vid kliniska prövningar eller köpt läkemedel som sålts av apotek i Sverige eller av butik med tillstånd att sälja receptfria läkemedel från läkemedelsföretag som är anslutna till Försäkringen. Jämfört med produktansvarslagen ger LFF ett utökat skydd och patienter som skadats kan på ett enkelt sätt få kompensation utan att behöva gå via domstol och utan att behöva bevisa att läkemedlet som orsakat skadan varit behäftat med fel. Bakom försäkringen står läkemedelsföretag, statlig forskning, apotek, distributionsföretag och företag som utvecklar läkemedel.

Nyheter

Nominera till Guldpillret 2023

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning Läkemedelsskador orsakar onödiga kostnader, kräver vårdresurser och kan innebära stort lidande för de patienter som drabbas. Felaktig användning av läkemedel är ett stort och angeläget...

läs mer

Genomic Medicine Sweden Barncancer vinner Guldpillret 2022

För trettonde året i rad delar idag Läkemedelsförsäkringen, i samarbete med Dagens Medicin, ut Guldpillret. Tack vare årets vinnare, projektet Genomic Medicine Sweden Barncancer, kan svenska barn som insjuknar i cancer erbjudas analys av alla gener, så kallad...

läs mer