Pandemrix och Narkolepsi, uppdatering 2

Vi har tidigare informerat om att vi avvaktar den utredning som svenska Läkemedelsverket och den europeiska motsvarigheten håller på med innan vi påbörjar vår utredning av anmälningarna om narkolepsi till följd av vaccination med Pandemrix som vi fått in.
Nu har det svenska Läkemedelsverket kommit med sin delrapport, den s.k. Registerstudien som finns publicerad på deras hemsida:
 Vi har i samråd med medicinsk expertis bedömt att tillräckligt underlag nu finns för att kunna påbörja den medicinska bedömningen. När den medicinska bedömningen är avslutad kan vi fatta beslut om skadan uppfyller villkoren i försäkringen och skall ersättas. För de som skall ersättas vidtar därefter en ekonomisk utredning för att bestämma ersättningens storlek.
Vi hoppas på förståelse för att vår bedömning kommer att ta längre tid än normalt med anledning av det stora antal ärenden avseende narkolepsi som först ska bedömas av våra medicinska rådgivare. Vår prioritet är att säkerställa att alla får en grundlig och rättvis bedömning. Alla ärenden kommer att bedömas individuellt.
I ett flertal ärenden har vi ännu inte fått in alla journaler, och i vissa ärenden måste materialet kompletteras. I de ärenden där vi fått in all dokumentation kommer vi nu att börja tillskriva medicinsk rådgivare. Vår bedömning är att vi kommer att kunna lämna besked i dessa ärenden tidigast efter sommaren.
För allmänna frågor om Läkemedelsförsäkringens handläggning, kontakta skadechef Anders Hultman eller VD Anders Öhlén. För specifika frågor i ett visst ärende, kontakta den skadereglerare som angetts i det brev där vi bekräftat att skadeanmälan mottagits.
Kontaktuppgifter:
anders.hultman@lakemedelsforsakringen.se , telefon 08-462 37 00
anders.ohlen@lakemedelsforsakringen.se , telefon 08-462 37 00

Nyheter

Genomic Medicine Sweden Barncancer vinner Guldpillret 2022

För trettonde året i rad delar idag Läkemedelsförsäkringen, i samarbete med Dagens Medicin, ut Guldpillret. Tack vare årets vinnare, projektet Genomic Medicine Sweden Barncancer, kan svenska barn som insjuknar i cancer erbjudas analys av alla gener, så kallad...

läs mer