Nya yttranden av läkemedelsskadenämnden 2003-2006

Publicerad 2008-02-14
De nya referaten har förts in i ett sökordsregister motsvarande det som finns i tidigare sammanställningar. Hänvisning till såväl de nya referaten som äldre referat har vidare intagits under respektive paragraf i ersättningsbestämmelserna. Du finner informationen under yttrandebanken