Nya yttranden av läkemedelsskadenämnden 2003-2006

De nya referaten har förts in i ett sökordsregister motsvarande det som finns i tidigare sammanställningar. Hänvisning till såväl de nya referaten som äldre referat har vidare intagits under respektive paragraf i ersättningsbestämmelserna. Du finner informationen under yttrandebanken

Nyheter

Läkemedelsskador med licensprodukter – möjligt problem

De flesta företag som tar in licensläkemedel i Sverige har tecknat Läkemedelsförsäkringen, men inte alla. Licensläkemedel är oftast inte föremål för en offentlig upphandlingsprocess och leverantörerna är därför inte, på samma sätt som vanliga läkemedelsleverantörer,...

läs mer

Naloxonprogrammet i Region Skåne vinner Guldpillret 2023

För fjortonde året i rad delar idag Läkemedelsförsäkringen, i samarbete med Dagens Medicin, ut Guldpillret. Årets pristagare, Naloxonprogrammet i Region Skåne, får en prissumma på 100 000 kronor. Foto: Pax Engström. Under de senaste åren har Sverige varit ett av...

läs mer