Ny VD för Läkemedelsförsäkringen

 Eva Benson Lindholm, har utsetts till ny VD för Läkemedelsförsäkringen. Hon tillträder efter föreningsstämman som äger rum den 12 juni. Eva Benson Lindholm kommer närmast från Electrolux, där hon arbetat som försäkringsansvarig i 15 år, bland annat med att köpa återförsäkring till företagets egna försäkringsbolag. Dessa erfarenheter får hon användning av i sitt nya arbete med Läkemedelsförsäkringen.
Eva Benson Lindholm är redan ledamot i styrelsen för det nybildade bolaget Svenska Läke-medelsförsäkringen AB, som ska försäkra nya läkemedelsskador från den 1 januari 2007. Den nya VD:n är utbildad jurist och har arbetat med alla typer av försäkringar. Före tiden på Electrolux var hon anställd 15 år på försäkringsbolaget Trygg Hansa.
 
– Jag ser fram emot att arbeta med Läkemedelsförsäkringen, som är en mycket angelägen försäkring. Den är unik i sitt regelverk och grundar sig på ett frivilligt åtagande från industrin. Syftet är ju att ge patienter som råkat ut för en läkemedelsskada en professionell medicinsk och juridisk bedömning utifrån varje patients specifika omständigheter, säger Eva Benson Lindholm.
 
Bildandet av det nya försäkringsbolaget är ett nytt steg som visar den samlade industrins engagemang att säkerställa försäkringsskyddet på sikt. Tidigare VD:n Agneta Edberg tillträder en tjänst som vice VD med ansvar för försäljning och marknadsföring i nanoteknikföretaget Bactiguard AB. Att det för Agneta Edbergs del endast blev drygt ett år på VD-stolen i Läkemedelsförsäkringsföreningen kommenterar hon på följande sätt:
 
-Jag har trivts mycket bra som VD för Läkemedelsförsäkringen, men kunde helt enkelt inte motstå den utmaning som erbjöds mig i Bactiguard, ett företag som bland annat arbetar för att minska infektioner som sprids i vården, det man brukar kalla sjukhussjuka.
 

För vidare information, kontakta:

Anders Öhlén, ordförande i Läkemedelsförsäkringsföreningen, medicinsk direktör på Bristol Myers Squibb AB, tel 070 ? 200 16 20.
Eva Benson Lindholm, tillträdande VD i Läkemedelsförsäkringsföreningen, tel 070 – 609 66 94.
Agneta Edberg, nuvarande VD i Läkemedelsförsäkringen, tel 070 ? 555 75 18

Nyheter

Vem vinner Guldpillret 2024?

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning I 15 år har Guldpillret funnits för att belöna och uppmärksamma insatser för att förbättra läkemedelssäkerheten. Den 13 mars öppnar årets nominering. Alla som arbetar i sjukvården, på apotek, hos...

läs mer

Läkemedelsskador med licensprodukter – möjligt problem

De flesta företag som tar in licensläkemedel i Sverige har tecknat Läkemedelsförsäkringen, men inte alla. Licensläkemedel är oftast inte föremål för en offentlig upphandlingsprocess och leverantörerna är därför inte, på samma sätt som vanliga läkemedelsleverantörer,...

läs mer