Narkolepsiskadan överlämnas nu till Kammarkollegiet

Narkolepsiskadan överlämnas nu till Kammarkollegiet

Den första anmälan om narkolepsi efter vaccination mot svininfluensan kom till Läkemedelsförsäkringen i september 2010. Sedan dess har nya skadeanmälningar inkommit under varje enskilt år fram till nu. Våren 2020 inföll preskription då det gått tio år efter det att den sista vaccinationsdosen getts.

Alla försäkringar omfattas av beloppsbegränsningar i sina åtaganden. För Läkemedelsförsäkringen är åtagandet 150 miljoner kronor vid serieskada. Narkolepsiskadan är en serieskada. Detta innebär att Läkemedelsförsäkringens åtagande och utbetalningar upphör när beloppet 150 miljoner kronor nu nåtts. För serieskadan narkolepsi har staten, genom en särskild lag från 2016, utfäst att de fortsatta utbetalningarna och den fortsatta skaderegleringen kommer att övertas av Kammarkollegiet, statens försäkringsbolag. Då tidpunkten för utbetalningar på 150 miljoner nu uppnåtts, pågår just nu en överlämning mellan Läkemedelsförsäkringen och Kammarkollegiet. När överlämningen är avslutad kommer Läkemedelsförsäkringen helt avsluta den viktiga och omfattande handläggning som pågått under de senaste 11 åren.

  • Under 11 år har Läkemedelsförsäkringen utrett, handlagt och reglerat de cirka 700 anmälningar om misstänkt narkolepsi som inkommit till försäkringen efter vaccinationen mot svininfluensan år 2009–2010.
  • Läkemedelsförsäkringen har nu betalt ut totalt 150 miljoner kronor till personer som fick narkolepsi efter vaccinationen 2009–2010.
  • I samband med att Läkemedelsförsäkringen nu nått sitt maxbelopp på 150 miljoner kommer staten, via Kammarkollegiet, överta all handläggning och skadereglering.
  • Läkemedelsförsäkringen och Kammarkollegiet arbetar med övergången och vi kommer ta ett gemensamt ansvar för att säkerställa att den sker smidigt och utan avbrott i utbetalningarna till de skadelidande.

Har du frågor om ditt narkolepsiärende som vi har haft hand om? I så fall kan du kontakta den handläggare som varit utsedd i ärendet eller skadechef Anders Hultman. Du når oss lättast via vårt växelnummer 08-462 37 00. Direktnummer och mailadresser till handläggarna hittar du även här.

 

Nyheter

Vem vinner Guldpillret 2024?

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning I 15 år har Guldpillret funnits för att belöna och uppmärksamma insatser för att förbättra läkemedelssäkerheten. Den 13 mars öppnar årets nominering. Alla som arbetar i sjukvården, på apotek, hos...

läs mer

Läkemedelsskador med licensprodukter – möjligt problem

De flesta företag som tar in licensläkemedel i Sverige har tecknat Läkemedelsförsäkringen, men inte alla. Licensläkemedel är oftast inte föremål för en offentlig upphandlingsprocess och leverantörerna är därför inte, på samma sätt som vanliga läkemedelsleverantörer,...

läs mer