Naloxonprogrammet i Region Skåne vinner Guldpillret 2023

För fjortonde året i rad delar idag Läkemedelsförsäkringen, i samarbete med Dagens Medicin, ut Guldpillret. Årets pristagare, Naloxonprogrammet i Region Skåne, får en prissumma på 100 000 kronor.


Foto: Pax Engström.

Under de senaste åren har Sverige varit ett av länderna i Europa med högst narkotikarelaterad dödlighet. Naloxon, som är ett motgift, häver effektivt opioidöverdos. Naloxonprogrammet, som i år firar fem år, har lett till att majoriteten av personer i Skåne som löper risk för opioidöverdos har fått utbildning i överdosprevention och har erhållit naloxon. Utbildningen och den distribuerade medicinen har resulterat i att en hög andel av det naloxon som delats ut har använts praktiskt för att häva överdoser och rädda liv.

– Årets pristagare står bakom ett mycket viktigt och framgångsrikt arbete, där preventiv informationsspridning och naloxon har utgjort skillnaden mellan liv och död. Det bekräftas även av Socialstyrelsens siffror som visar på en minskning av opioid-relaterade dödsfall i Region Skåne. Att sjukvården och patienterna delar kunskap och ansvar minskar stigma och stärker en utsatt patientgrupp som traditionellt är svår att nå. Utbildningsmaterialet som tagits fram ger även fler regioner möjlighet att införa liknande arbetssätt så att narkotikadödligheten kan minska ytterligare på nationell nivå, säger Robert Ström, vd för Läkemedelsförsäkringen och juryns ordförande.

Juryns motivering lyder: ”Ett arbete som gjort skillnad mellan liv och död hos en av samhällets mest svaga och utsatta grupper. Med en imponerande långsiktighet och uthållighet har medarbetarna både undanröjt legala hinder och rivit ner stuprör och organisationsgränser. Modellen innebär nya och innovativa arbetssätt och kunskapskedjor där personal och patienter samarbetar för att minska skador och död till följd av opioidöverdos. Den är skalbar, lätt att anpassa efter olika förutsättningar och kan enkelt spridas till fler regioner och till nationell nivå.”

Syftet med Guldpillret är att uppmuntra anställda inom sjukvården, apotekssektorn och forskarvärlden att identifiera nya arbetssätt och metoder inom hälso- och sjukvården för att uppnå en säkrare läkemedelsanvändning och därmed en bättre hälsa hos patienterna.

I juryn för Guldpillret ingår förutom Robert Ström, VD för Läkemedelsförsäkringen och juryns ordförande samt Lisa Blohm, chefredaktör Dagens Medicin:

  • Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet
  • Synnöve Lindemalm, klinisk farmakolog och barnläkare, Astrid Lindgrens barn- och ungdomssjukhus, Karolinska universitetssjukhuset samt tidigare vinnare av Guldpillret (2010).
  • Torkel Gren, ordförande Apotekarsocieteten
  • Lars L Gustafsson, professor i klinisk farmakologi, Karolinska institutet
  • Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet
  • Malin Parkler, vd Pfizer och ordförande i Lif

 

För mer information kontakta:
Robert Ström, VD Läkemedelsförsäkringen
Tel: 070-296 16 20
E-post: robert.strom@lakemedelsforsakringen.se

För pristagarna:
Katja Troberg, samordnare Naloxonprogrammet Region Skåne, Beroendecentrum Malmö
Tel: 040-33 13 03
E-post: katja.troberg@skane.se

Nyheter

Vem vinner Guldpillret 2024?

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning I 15 år har Guldpillret funnits för att belöna och uppmärksamma insatser för att förbättra läkemedelssäkerheten. Den 13 mars öppnar årets nominering. Alla som arbetar i sjukvården, på apotek, hos...

läs mer

Läkemedelsskador med licensprodukter – möjligt problem

De flesta företag som tar in licensläkemedel i Sverige har tecknat Läkemedelsförsäkringen, men inte alla. Licensläkemedel är oftast inte föremål för en offentlig upphandlingsprocess och leverantörerna är därför inte, på samma sätt som vanliga läkemedelsleverantörer,...

läs mer