LFF vill få med flera generikabolag i läkemedelsförsäkringen

Läkemedelsförsäkringen, LFF Service AB, agerar för att även få med generikabolagen Krka och Ranbaxy Pharma i läkemedelsförsäkringen. Att få de större generikabolagen att teckna försäkringar för sina läkemedel har blivit extra viktigt i och med att nya regler införs för utbyte av läkemedel på apotek i samband med apoteksomregleringen. I dagsläget är det endast Krka och Ranbaxy Pharma av de större generikabolagen vars läkemedel inte omfattas av försäkringen. Därutöver är det endast ett fåtal mindre generikabolag som inte heller har tecknat försäkring för sina produkter.
? Det finns en oro när de nya reglerna för utbyte av generika införs på apoteken. Det läkemedel som blir periodens val kommer att få stort genomslag på marknaden. Det är svårt för patienterna att veta vilket läkemedel som är försäkrat, säger Anders Öhlén, vd för LFF.
Om patienten vill byta till ett annat läkemedel än periodens val får denne stå för hela kostnaden.
? Vi är i ständig diskussion med bolagen och förhoppningen är att alla ska gå med i försäkringen, säger Anders Öhlén.
Annars är den allmänna trenden, enligt Anders Öhlén, att allt fler bolag ansluter sig till försäkringen.
? De senaste månaderna har fem bolag valt att ansluta sig och det är endast Krka som valt att lämna, säger Anders Öhlén.

Nyheter

Nominera till Guldpillret 2023

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning Läkemedelsskador orsakar onödiga kostnader, kräver vårdresurser och kan innebära stort lidande för de patienter som drabbas. Felaktig användning av läkemedel är ett stort och angeläget...

läs mer

Genomic Medicine Sweden Barncancer vinner Guldpillret 2022

För trettonde året i rad delar idag Läkemedelsförsäkringen, i samarbete med Dagens Medicin, ut Guldpillret. Tack vare årets vinnare, projektet Genomic Medicine Sweden Barncancer, kan svenska barn som insjuknar i cancer erbjudas analys av alla gener, så kallad...

läs mer