Läkemedelsskador med licensprodukter – möjligt problem

De flesta företag som tar in licensläkemedel i Sverige har tecknat Läkemedelsförsäkringen, men inte alla.

Licensläkemedel är oftast inte föremål för en offentlig upphandlingsprocess och leverantörerna är därför inte, på samma sätt som vanliga läkemedelsleverantörer, tvungna att teckna försäkring för sina patienter. Nyhetstjänsten Läkemedelsmarknaden uppmärksammade nyligen det här i två artiklar. Där belystes att två företag ”Specific Pharma AS” och ”AtrimusRX” valt att inte teckna Läkemedelsförsäkringen. AtrimusRX var till år 2022 medlemmar i Läkemedelsförsäkringen men har sedan valt att gå ur. På grund av det har vi bara under hösten i år avböjt två skadeanmälningar på deras produkter.

Eftersom det för oss är ett detektivarbete att hitta vem som levererat ett licensläkemedel är det sannolikt ett mycket svårt arbete för vanliga patienter. Skulle de lyckas väntar en lång och antagligen kostsam väg till ersättning via domstolar. Vi hoppas att det här ska kunna regleras på ett bättre sätt, licensläkemedlen har ju både fri prissättning och en automatisk väg in i läkemedelsförmånen så krav på god försäkringslösning ter sig rimlig. Vi vill understryka att majoriteten av företag som arbetar med licensläkemedel är medlemmar hos oss och att problemet är fokuserat på dessa två företag. Det är ändå tillräckligt allvarligt eftersom AtrimusRX enskilt, enligt sin egen hemsida, har haft 11 567 utleveranser bara i år.

Utredning kring covid-19 vaccinationerna

Utredningen ”Genomförandet av vaccineringen mot sjukdomen covid-19 – en utvärdering” lämnades härom veckan till Socialministern av Anders W Jonsson, och i den benämns också försäkringsskyddet. Utredningen föreslår att regeringen inför framtiden bör hitta en mer permanent försäkringslösning vid en eventuell serieskada i samband med pandemisk vaccination. Problem fanns vid vaccinationen mot covid-19 eftersom de internationella återförsäkrarna inte var villiga att utge återförsäkring för serieskada orsakad av vaccin mot covid-19. Utredningen föreslår också ett försäkringsskydd för leverantörer som av någon anledning inte tecknat vår Läkemedelsförsäkringen. Vid vaccinationen mot covid-19 gällde det här Modernas vaccin, men i det fallet fann Läkemedelsförsäkringen och Kammarkollegiet tillsammans en effektiv lösning på ett fullgott försäkringsskydd. För att vara förberedda inför nästa pandemi önskar Läkemedelsförsäkringen att arbetet med att ta fram en permanent lösning av försäkringsskyddet för serieskador och för företag som inte är anslutna till läkemedelsförsäkringen vid en pandemi påbörjas omgående.

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År!

Robert Ström
VD Läkemedelsförsäkringen

Tel: 070-296 16 20
E-post: robert.strom@lakemedelsforsakringen.se

Nyheter

Vem vinner Guldpillret 2024?

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning I 15 år har Guldpillret funnits för att belöna och uppmärksamma insatser för att förbättra läkemedelssäkerheten. Den 13 mars öppnar årets nominering. Alla som arbetar i sjukvården, på apotek, hos...

läs mer