Läkemedelsförsäkringens statistik för 2005

Läkemedelsförsäkringen har funnits sedan 1978. Antalet anmälningar har ökat från några hundra under de första åren till 1100 rekordåret 2001. Under de senaste åren har antalet anmälningar legat runt 600 -700. Utvecklingen de senaste tio åren visas i diagrammet nedan:
 
De skador som anmälts utreds av medicinsk och juridisk expertis. Ungefär en tredjedel av de anmälda skadorna brukar bedömas som ersättningsbara. Under den senaste tioårsperioden har cirka 2139 skador bedömts som ersättningsbara. Totalt har närmare 290 miljoner kronor betalats ut i ersättningsbelopp.
 
Under 2005 gjordes totalt 696 skadeanmälningar. Av dem har 101 bedömts som ersättningsbara. 158 är fortfarande under utredning. Det genomsnittliga ersättningsbeloppet per skada var 90 000 kronor.
Under de senaste åren har det tagit tre till fyra månader innan den sökande får veta om han/hon är berättigad till ersättning från försäkringen.
Det är främst tre anledningar till att skador avböjs. De är att
  • utredningen bedömer att det saknas övervägande sannolikhet att läkemedlet orsakat skadan
  • patientens grundsjukdom bedöms vara svårare än den skada läkemedlet orsakat
  • sjukskrivningsperioden har varit kortare än tre månader
 
Vissa skador är mer komplicerade och kan dra ut på tiden. Det kan vara så, att en person beviljats tidsbegränsat sjukbidrag och man inte vet om utvecklingen leder till att han/hon återgår i arbete eller får sjukersättning. Ärendet hålls då öppet i Läkemedelsförsäkringen tills det är klart. Diagrammet nedan visar hur många ärenden som återstår från tidigare år.
 
Av diagrammet nedan framgår fördelningen av ersatta skador inom olika terapiområden under de senaste tio åren.
 

Nyheter

Nominera till Guldpillret 2023

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning Läkemedelsskador orsakar onödiga kostnader, kräver vårdresurser och kan innebära stort lidande för de patienter som drabbas. Felaktig användning av läkemedel är ett stort och angeläget...

läs mer

Genomic Medicine Sweden Barncancer vinner Guldpillret 2022

För trettonde året i rad delar idag Läkemedelsförsäkringen, i samarbete med Dagens Medicin, ut Guldpillret. Tack vare årets vinnare, projektet Genomic Medicine Sweden Barncancer, kan svenska barn som insjuknar i cancer erbjudas analys av alla gener, så kallad...

läs mer