Kort för blodprovstagning vinner Guldpillret

Foto: Pax Engström Nyström

För tolfte året i rad delar idag Läkemedelsförsäkringen, i samarbete med Dagens Medicin och Apoteksmarknaden, ut Guldpillret. Årets vinnare är bolaget Capitainer AB som har utvecklat en produkt, ett blodprovtagningskort, som patienten kan sköta själv i hemmet. Bakom priset står Niclas Roxhed, docent vid Kungliga Tekniska högskolan och Olof Beck, professor emeritus vid Karolinska Institutet. Priset är ett utbildningsstipendium på 100 000 kronor.

  • Årets prisvinnande innovation började som ett exjobb på Kungliga Tekniska högskolan för 10 år sedan och har idag tio anställda. Det är en produkt som inte minst under pandemin spelat en stor roll för att kunna följa upp patienters läkemedelsbehandling på distans och som uppvisar stor potential för framtidens läkemedelsuppföljning och screeningkampanjer säger Robert Ström, vd för Läkemedelsförsäkringen och juryns ordförande.

Juryns motivering lyder: ”Årets pristagare erbjuder en innovativ ny produkt som gör det möjligt för patienter att lämna kvalitetssäkrade torkade blodprov i hemmet för diagnos och uppföljning av läkemedelsbehandling. Provet är exakt volymbestämt och läkemedelskoncentrationer och andra analyter kan därför mätas med stor noggrannhet. Metoden, som har utvecklats gemensamt av forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet, har fått ett genombrott med pandemin eftersom patienterna slipper åka till sjukhus. På sikt finns en ännu större potential att förändra hela vårdflöden genom vård på distans och skalbarhet i användning för breda screeningprogram och uppföljningsstudier på stora patientgrupper i vissa riskgrupper. Arbetet visar på kraften i samverkan mellan grundforskning och entreprenörskap”

Syftet med Guldpillret är att uppmuntra anställda inom sjukvården, apotekssektorn och forskarvärlden att identifiera nya arbetssätt och metoder inom hälso- och sjukvården för att uppnå en säkrare läkemedelsanvändning och därmed en bättre hälsa hos patienterna.

I juryn för Guldpillret ingår förutom Robert Ström, VD för Läkemedelsförsäkringen och Lisa Blom, chefredaktör Dagens Medicin, följande personer:

  • Lars L Gustafsson*, professor i klinisk farmakologi, Karolinska institutet
  • Mikael Hoffmann, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor samt chef för stiftelsen Nepi, nätverket för läkemedelsepidemiologi
  • Lotta Håkansson, förbundsordförande för Reumatikerförbundet
  • Märit Johansson, ordförande i Apotekarsocieteten
  • Kristina Dunder, senior expert på Läkemedelsverket samt svensk ledamot i CHMP, den vetenskapliga kommittén för humanläkemedel hos den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA
  • Malin Parkler, VD Pfizer
  • Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet

*Lars L Gustafsson är ledamot i det vinnande bidragets vetenskapliga råd samt har haft samarbete med företaget via en doktorand. Han har anmält jäv före jurymötet och deltog varken i juryns bedömning eller beslut. 

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Robert Ström, VD Läkemedelsförsäkringen, tel: 070 296 1620, e-post: robert.strom@lakemedelsforsakringen.se

Pristagarna: Niclas Roxhed, docent Kungliga Tekniska högskolan, tel: 0707-442 417, e-post: roxhed@kth.se

Nyheter

Nominera till Guldpillret 2023

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning Läkemedelsskador orsakar onödiga kostnader, kräver vårdresurser och kan innebära stort lidande för de patienter som drabbas. Felaktig användning av läkemedel är ett stort och angeläget...

läs mer

Genomic Medicine Sweden Barncancer vinner Guldpillret 2022

För trettonde året i rad delar idag Läkemedelsförsäkringen, i samarbete med Dagens Medicin, ut Guldpillret. Tack vare årets vinnare, projektet Genomic Medicine Sweden Barncancer, kan svenska barn som insjuknar i cancer erbjudas analys av alla gener, så kallad...

läs mer