Author Archives: Fredrik

Att tänka på när du anmäler en skada

Hur allvarlig är din skada? Enligt försäkringens åtagande lämnas inte ersättning om besvären varar mindre än 30 dagar, dvs en månad. Bestämmelsen om 30 dagar gäller också skador av vaccinering. Biverkningar som till exempel feber, trötthet eller smärta i armen efter vaccinering, och som går över efter några dagar, ersätts alltså inte. Generellt gäller även […]

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Försäkringsskydd vid covid-19 vaccination

För att ett läkemedel eller vaccin ska täckas av Läkemedelsförsäkringen krävs att produkten är godkänd av Läkemedelsverket, som är den myndighet i Sverige som ansvarar för godkännandet av alla läkemedel och vacciner. I dagsläget finns ännu inget godkänt vaccin för covid-19 i Sverige eller EU. När ett eller flera vaccin godkänns kommer de att täckas […]

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Fördjupad säkerhetsuppföljning av vacciner mot covid-19

Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att fördjupa säkerhetsuppföljningen av kommande vacciner mot covid-19. Regeringsuppdraget har som mål att öka möjligheten att upptäcka eventuella oförutsedda och sällsynta biverkningar i samband med vaccinering mot covid‍-‍19. Läkemedelsförsäkringen stödjer uppdraget som även kommer att underlätta skaderegleringen för försäkringen, vid eventuella biverkningar av framtida vacciner mot covid-19. Alla läkemedel […]

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Pandemrix och narkolepsi – uppdatering 15

Läkemedelsförsäkringen har idag (oktober 2020) betalt ut drygt 100 miljoner kronor till de personer som fått sin narkolepsiskada godkänd som läkemedelsskada (440 st). Ersättningen hittills avser till största delen s.k. ideell ersättning (sveda och värk, invaliditet) men en del har också betalats avseende inkomstförluster, försenad skolgång och merkostnader som uppstått till följd av narkolepsiskadan. Anmälningarna […]

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Vinnare av Guldpillret 2019

Region Kalmar län vinner det tionde Guldpillret För tionde året i rad delar idag Läkemedelsförsäkringen, i samarbete med Dagens Medicin, ut Guldpillret. Årets vinnare är Norrlidens Hälsocentral i Region Kalmar län och deras projekt ”Sömnmedel och hur vi blev av med dem – nästan”. Priset, ett utbildningsstipendium till ett värde av 50 000 kronor samt […]

Posted in Okategoriserade | Leave a comment