Almedalenseminarium – Farliga eller säkra mediciner? Hur hanterar vi risker med läkemedel i sjukvårdens vardag?

Hur säkra är våra läkemedel och vad gör sjukvården för att förbättra säkerheten och läkemedelsanvändningen? Varje år hämtar knappt 7 miljoner invånare i Sverige ut minst ett receptförskrivet läkemedel. Även på sjukhus får patienterna nästan alltid behandling med något läkemedel. Det gör läkemedel till den i särklass vanligaste behandlingen i sjukvården.

  • Hur kan det patientnära arbetet med läkemedel i sjukvården förbättras?
  • Antalet rapporter om biverkningar från läkemedel ökar. Har våra läkemedel blivit farligare?
  • Vilka utmaningar finns för läkemedelsbehandling i den verklighet som sjukvården befunnit sig i under två års pandemi? En situation som tvingat fram andra avvägningar mellan risk och nytta än i vanliga fall, både när det gäller massvaccineringen av hela befolkningen och när det gäller att hitta effektiva mediciner för svårt sjuka covid 19-patienter. Vad har vi lärt av detta som kan komma till nytta nästa gång?

Medverkande:

  • Robert Ström, vd Läkemedelsförsäkringen
  • Acko Ankarberg Johansson (KD), riksdagsledamot, ordförande i socialutskottet
  • Björn Eriksson, generaldirektör, Läkemedelsverket
  • Agneta Karlsson, generaldirektör, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.
  • Niclas Roxhed, docent vid avdelningen för nano- och mikrosystem, KTH. vinnare av Guldpillret 2021 med Capitainer.
  • Synnöve Lindemalm, barnläkare, klinisk farmakolog, Karolinska universitetssjukhuset, vinnare av Guldpillret 2010 med ePed.

Arrangör: Läkemedelsförsäkringen
Tid:
Måndagen 4 juli kl. 16.00-16.45
Plats: Dagens Medicins tält på Strandvägen, Wisby Strand, Visby, Gotland

För att delta digitalt, anmäl dig här »

 

Nyheter

Nominera till Guldpillret 2023

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning Läkemedelsskador orsakar onödiga kostnader, kräver vårdresurser och kan innebära stort lidande för de patienter som drabbas. Felaktig användning av läkemedel är ett stort och angeläget...

läs mer

Genomic Medicine Sweden Barncancer vinner Guldpillret 2022

För trettonde året i rad delar idag Läkemedelsförsäkringen, i samarbete med Dagens Medicin, ut Guldpillret. Tack vare årets vinnare, projektet Genomic Medicine Sweden Barncancer, kan svenska barn som insjuknar i cancer erbjudas analys av alla gener, så kallad...

läs mer