Utdrag journaler från sjukvården

Publicerad 2017-09-27

När fullmakten kommit till oss skickar handläggaren – med stöd av fullmakten – begäran om att få journaler från sjukvården för att kunna utreda anmälan. Hur lång tid det tar beror på hur snabbt vi får in alla nödvändiga journaler från sjukvården. Tidsåtgång ca fyra – åtta veckor.