Handläggare fattar beslut

Publicerad 2017-09-27

Med hjälp av utlåtandet fattar sedan din handläggare ett beslut i ärendet. Beslutet innebär antingen att skadan kan ersättas från försäkringen eller att ersättning inte kan lämnas. Om ersättning inte kan lämnas får du också information om vad man kan göra om man inte är nöjd med beslutet.Beslutet skickas alltid som brev till dig. I genomsnitt har det från anmälan tagit lite mer än fyra månader tills du får beslutet.