Bekräftelsebrev från handläggaren

Publicerad 2017-09-27

Handläggaren skriver brev till dig med en bekräftelse på att anmälan kommit och en fullmaktsblankett som du fyller i och återsänder till oss i ett bifogat svarskuvert – Tidsåtgång ca en vecka (beror på hur snabbt vi får tillbaka fullmakten).