Läkemedelsförsäkringens statistik t.o.m. 2019

Läkemedelsförsäkringen har funnits sedan 1978. Antalet anmälningar har ökat från några hundra under de första åren till 1.100 st rekordåret 2001. Under de senaste åren har antalet anmälningar legat runt 500 till 1.000 st. Utvecklingen de senaste tio åren visas i diagrammen nedan.

Antal anmälningar till försäkringen 2010 till och med 2019


De skador som anmälts utreds av medicinsk och juridisk expertis. Ungefär en fjärdedel av de anmälda skadorna brukar bedömas som ersättningsbara. Under 2019 anmäldes 879 skador.

Det tar i snitt fyra till fem månader innan den sökande får veta om han/hon är berättigad till ersättning från försäkringen. Vissa skador är mer komplicerade och kan dra ut på tiden.
Det är främst två anledningar till att skador avböjs, dessa är:

  • utredningen bedömer att det saknas övervägande sannolikhet att läkemedlet orsakat skadan
  • patientens grundsjukdom bedöms vara svårare än den skada läkemedlet orsakat

Procentuell fördelning av ersättningsbelopp inom olika terapiområden 2010 till och med 2019

 

Procentuell fördelning av antal anmälda skador inom olika terapiområden 2010 till och med 2019