Organisationskarta

Organisationskarta

I egenskap av försäkringsaktiebolag vilket är en tillståndpliktigverksamhet står Svenska Läkemedelsförsäkringen under Finansinspektionens tillsyn.