Om oss

Om Svenska Läkemedelsförsäkringen

Läkemedelsindustrin i Sverige har samlats i ett gemensamt bolag, LFF Service AB. Detta bolag äger i sin tur Svenska Läkemedelsförsäkringen AB, det försäkringsbolag som hanterar skadorna. I Sverige finns en unik kollektiv försäkring för alla som skadas av läkemedel. Läkemedelsförsäkringen har skapats genom en frivillig överenskommelse den 1 juli 1978 mellan läkemedelsföretag i Sverige. Läkemedelsförsäkringen bör inte förväxlas med Patientförsäkringen som ersätter sådana behandlingsskador inom vården som inte är läkemedelsskador.

Varför Svenska Läkemedelsförsäkringen?

Att vända sig till Läkemedelsförsäkringen är ett för patienten enkelt och kostnadsfritt sätt att få sin skada prövad och reglerad. Alternativet är att vända sig till domstol och åberopa skadeståndslagen eller produktansvarslagen. En process i domstol tar oftast lång tid och kräver en omfattande bevisning. För att du ska kunna få ersättning för din skada enligt skadeståndslagen måste skadan ha orsakats genom vårdslöshet. För att du ska kunna få ersättning enligt produktansvarslagen måste man ha konstaterat en säkerhetsbrist hos produkten.