Skadeanmälan online

Den som vill få sin sak prövad av Läkemedelsförsäkringen måste skriftligen anmäla skadan.

Skriftlig skadeanmälan kan ge ersättning. En läkemedelsskada anmäler man genom att fylla i en särskild skadeanmälningsblankett som du kan ladda ner. Du kan också hitta blanketten på apotek och/eller vårdmottagningar.

 

Gör digital skadeanmälan här

 

För att anmäla och skicka in din skadeanmälan online behöver du signera med mobilt bankID. Har du inte mobilt bankID kan du fylla i skadeanmälan digitalt och spara ned, printa, skriva under och skicka in din anmälan.

Vill du veta mer?
Läs mer under frågor och svar eller kontakta oss.