Frågor och svar

Vi ger svar på dina frågor! Här nedan hittar du de flesta frågor du undrar över angående Läkemedelsförsäkringen, samt svaren på dessa. Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss, vi hjälper dig med din fråga.

Läkemedelsförsäkringen

Är ditt läkemedel med i Läkemedelsförsäkringen?
Vad är Läkemedelsförsäkringen?
Måste jag vända mig till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB eller vilka andra alternativ finns det?
Vilka omfattas av försäkringen?
Om man får ersättning, vad kan man få och hur mycket?

Vilka är fördelarna med att vända sig till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB jämfört med att vända sig till domstol?
Vad är Läkemedelsskadenämnden?
Vad har Läkemedelsskadenämnden för uppgift?
Är Läkemedelsskadenämndens beslut offentliga?
Läkemedelsskador
Hur uppstår läkemedelsskador?
Vilka skador omfattas av försäkringen?
Vilka skador omfattas inte av försäkringen?
Vilka läkemedel omfattas av försäkringen?
Vilken typ av skador ersätts inte?
Kan jag få ersättning trots att jag inte vet orsaken till skadan?
Var kan jag få information om biverkningar hos ett läkemedel?
Hur många av dem som ansöker får ersättning?
Vilka faktorer beaktas när läkemedelsskada utreds?
Hur anmäler man en läkemedelsskada?
Vem kan hjälpa till med anmälan?
Hur hanteras en inkommen ansökan?
Accepterar du den ersättning som erbjuds?
Hur lång tid tar utredningen?
Vad händer om man inte accepterar försäkringsgivarens beslut?

Klagomål. Vart vänder jag mig för att klaga?
Hur många anmälningar tar Läkemedelsförsäkringen emot varje år?