Om Läkemedelsförsäkringen

Den mest förmånliga försäkringen för den som skadas av läkemedel

Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning.

I Sverige finns en unik kollektiv försäkring för alla som skadas av läkemedel. Läkemedelsförsäkringen har skapats genom en frivillig överenskommelse den 1 juli 1978 mellan läkemedelsföretag i Sverige. Läkemedelsförsäkringen bör inte förväxlas med Patientförsäkringen som ersätter sådana behandlingsskador inom vården som inte är läkemedelsskador.

De flesta läkemedelsbolag i Sverige är anslutna till Läkemedelsförsäkringen via LFF Service AB

Nästan alla läkemedelsbolag som verkar i Sverige (99% av alla sålda läkemedel) är med i Läkemedelsförsäkringen. Dessa är forskande läkemedelsbolag och bolag som säljer generika – eller parallellimporterade läkemedel. Bioteknikföretag, företag som utför kliniska prövningar och distributörer av läkemedel samt Apoteket AB liksom Apoteket Produktion och Laboratorier APL är också med i LFF Service AB.

De flesta läkemedel medför risk för biverkningar

Risken för biverkningar är olika hög beroende på typ av läkemedel och vem som använder det. Patienter som skadas av läkemedel har tre olika möjligheter till ersättning:

  • via domstol med hjälp av skadeståndslagen
  • eller med hjälp av produktansvarslagen
  • eller via Läkemedelsförsäkringen

Av de tre alternativen är Läkemedelsförsäkringen den mest förmånliga. Den kräver inte inblandning av domstolar och är en s.k. no-fault-försäkring. Det innebär att försäkringen kan ersätta läkemedelsskador oavsett om det är klarlagt hur skadorna har ”vållats” eller om produkten som använts haft en säkerhetsrisk. Läkemedelsförsäkringen har dessutom en ”bevislättnad”. Det krävs endast ”övervägande sannolikhet” för att ett orsakssamband ska anses föreligga mellan läkemedel och läkemedelsskada.