Skadeanmälan online

Den som vill få sin sak prövad av Läkemedelsförsäkringen måste skriftligen anmäla skadan.

Skriftlig skadeanmälan kan ge ersättning. En läkemedelsskada anmäler man genom att fylla i en särskild skadeanmälningsblankett som du kan ladda ner. Du kan också hitta blanketten på apotek och/eller vårdmottagningar. Ladda ner och fyll i önskad blankett nedan.

Gör digital skadeanmälan här

 

Vill du veta mer?
Läs mer under frågor och svar eller kontakta oss.