Handläggning av ditt ärende

swedish

2017
sep 27

Vi får en skadeanmälan från dig.

Ett ärende registreras hos oss och en handläggare utses – tidsåtgång ca en vecka.

sep 27

Bekräftelsebrev från handläggaren

Handläggaren skriver brev till dig med en bekräftelse på att anmälan kommit och en fullmaktsblankett som du fyller i och återsänder till oss i ett bifogat svarskuvert – Tidsåtgång ca en vecka (beror på hur snabbt vi får tillbaka fullmakten).

sep 27

Utdrag journaler från sjukvården

När fullmakten kommit till oss skickar handläggaren – med stöd av fullmakten – begäran om att få journaler från sjukvården för att kunna utreda anmälan. Hur lång tid det tar beror på hur snabbt vi får in alla nödvändiga journaler från sjukvården. Tidsåtgång ca fyra – åtta veckor.

sep 27

Sammanställning

När alla journaler finns på plats sammanställer handläggaren ditt ärende och skickar det till en medicinsk rådgivare inom den specialitet som är aktuell i ditt ärende. Tidsåtgång ca en vecka.

sep 27

Bedömning och utlåtande

Den medicinske rådgivaren bedömer ditt ärende enligt försäkringens villkor och skickar sedan sitt utlåtande tillbaka till oss. Tidsåtgången beror bla på hur komplicerat ärendet är, men i genomsnitt brukar det ta upp till sex veckor.

sep 27

Handläggare fattar beslut

Med hjälp av utlåtandet fattar sedan din handläggare ett beslut i ärendet. Beslutet innebär antingen att skadan kan ersättas från försäkringen eller att ersättning inte kan lämnas. Om ersättning inte kan lämnas får du också information om vad man kan göra om man inte är nöjd med beslutet.Beslutet skickas alltid som brev till dig. I genomsnitt har det från anmälan tagit lite mer än fyra månader tills du får beslutet.