Vi får en skadeanmälan från dig.

Ett ärende registreras hos oss och en handläggare utses – tidsåtgång ca en vecka.

Posted in | Kommentarer inaktiverade för Vi får en skadeanmälan från dig.

Bekräftelsebrev från handläggaren

Handläggaren skriver brev till dig med en bekräftelse på att anmälan kommit och en fullmaktsblankett som du fyller i och återsänder till oss i ett bifogat svarskuvert – Tidsåtgång ca en vecka (beror på hur snabbt vi får tillbaka fullmakten).

Posted in | Kommentarer inaktiverade för Bekräftelsebrev från handläggaren

Utdrag journaler från sjukvården

När fullmakten kommit till oss skickar handläggaren – med stöd av fullmakten – begäran om att få journaler från sjukvården för att kunna utreda anmälan. Hur lång tid det tar beror på hur snabbt vi får in alla nödvändiga journaler från sjukvården. Tidsåtgång ca fyra – åtta veckor.

Posted in | Kommentarer inaktiverade för Utdrag journaler från sjukvården

Sammanställning

När alla journaler finns på plats sammanställer handläggaren ditt ärende och skickar det till en medicinsk rådgivare inom den specialitet som är aktuell i ditt ärende. Tidsåtgång ca en vecka.

Posted in | Kommentarer inaktiverade för Sammanställning

Bedömning och utlåtande

Den medicinske rådgivaren bedömer ditt ärende enligt försäkringens villkor och skickar sedan sitt utlåtande tillbaka till oss. Tidsåtgången beror bla på hur komplicerat ärendet är, men i genomsnitt brukar det ta upp till sex veckor.

Posted in | Kommentarer inaktiverade för Bedömning och utlåtande