Vinnare av Guldpillret 2015

Publicerad 2015-10-08

Vinnare av Guldpillret 2015

Nominering till Guldpillret 2015 har startat

Publicerad 2015-04-30

Nominering till Guldpillret 2015

Pandemrix och narkolepsi – uppdatering 11

Publicerad 2015-01-12

Pandemrix och narkolepsi uppdatering 11

Vinnare av Guldpillret 2014

Publicerad 2014-11-06

Vinnare av Guldpillret 2014

Läkemedelsförsäkringens synpunkter på Ds 2014:19 Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering.

Publicerad 2014-09-23

Remissvar S2014-4386-FS SLF