Handläggning av ditt ärende

swedish

2017

Handläggare fattar beslut

Your claims adjuster will make a decision on your claim based on the opinion provided. The decision means either that…

Bedömning och utlåtande

Den medicinske rådgivaren bedömer ditt ärende enligt försäkringens villkor och skickar sedan sitt utlåtande tillbaka till oss. Tidsåtgången beror bl…

Sammanställning

När alla journaler finns på plats sammanställer handläggaren ditt ärende och skickar det till en medicinsk rådgivare inom den specialitet…

Utdrag journaler från sjukvården

När fullmakten kommit till oss skickar handläggaren – med stöd av fullmakten – begäran om att få journaler från sjukvården…